Επικοινωνία

Erak Radio

Επικοινωνία


   

  Τηλεφωνικό Κέντρο Τηλ :  416-907 2904
  FAX :   416- 907 3143

  STOUDIO  MONTREAL  TEL :    514-4614381

  EMAIL :  ERAKRADIO@GMAIL.COM

   

  CEO-PROEDROS
  MR  SOF   RASS
  TEL -6478312001
  E.MAIL   SRASOULIS@GMAIL.COM

   

  Διεύθυνση
  3607 SHEPPARD  AVE  ,EAST
  PO,BOX   46672
  SCARBOROUGH   ON
  M1T 3K8   CANADA

   

  Έτος Ιδρύσεως:  1979